OM KLUBBEN

Ballerup Fodbold Club Lundegården blev stiftet d. 17. august 1971 i et lille lokale på bondegården i Lundegården, som blev en fast base i 35 år. Klubben var gennem disse år en mindre forening med mellem 100 og 125 medlemmer, hovedsagligt fra Lundegården.

 
1. november 2016 flyttede BFC Lundegården dog tilholdssted til de nuværende klublokaler beliggende på Håbets Vej 7 i Ballerup, hvor også baner er.
 
Indmeldelse og tilmelding på BFC Lundegårdens hold foregår udelukkende over klubbens hjemmeside www.bfcl.dk, hvor indbetaling af kontingent opkræves fortløbende.

Værdigrundlag
 

BFC Lundegårdens værdigrundlag er med bolden og hjertet i centrum:

 • at medlemmerne tilbydes sportslige udfordringer
 • at medlemmerne oplever tryghed, glæde og kammeratskab
 • at klubhuset er udgangspunkt for samvær
 • at idræt i BFC Lundegården er sjovt og udfordrende

Dette søges opnået ved:

 • at sikre gode og engagerede trænere og ledere
 • at sikre massiv forældreopbakning til alle ungdomshold
 • at have et økonomisk stabilt grundlag
 • at synliggøre klubben i lokalsamfundet
 • at udvikle klubånden
 • at tilbyde fodbold på flere niveauer
 • at skabe gode klubfaciliteter
 • at skabe interesse for klubbens andre hold på tværs af alder og formåen
 • at skabe forståelse og accept for fodbold som holdsport/idræt